Základné informácie o našej škôlke

Naša materská škola sa nachádza v Bratislave-Petržalke na Lachovej ulici č. 31. Aktuálne ju navštevuje viac než 115 detí v piatich triedach.
Škôlka sa riadi tu zverejneným školským vzdelávacím programom.

Identifikačné údaje:

Názov školy Materská škola Lachova
Adresa školy Lachova 31, 851 03 Bratislava
Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Zamestnávateľ Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Riaditeľka MŠ Andrea Mošaťová
Zástupkyňa MŠ Hana Joklová

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:

Email adresa mslachova@strediskoskole.sk
Telefónne kontakty 02/6362315894

0911 469553

Poštová adresa Materská škola

Lachova 31

851 03 Bratislava-Petržalka

 

V školskom roku 2017/2018 sa o deti starajú:

Pedagogickí zamestnanci Viera Mikulášiková (5. trieda – sovičky)

Andrea Mošaťová (5. trieda – sovičky; riaditeľka MŠ)

Jana Kalatovičová (4. trieda – ježkovia)

Hana Joklová (4. trieda – ježkovia)

Katarína Rybárová (2. trieda – zajkovia; vedúca MZ)

Dagmar Kresánková (3. trieda -veveričky)

Margita Petrovičová (1. trieda – žabky)

Jana Mečárová (1. trieda – žabky)

Mgr. Hana Petrášová (3. trieda -veveričky)

Marianna Staroňová (2. trieda – zajkovia)

Prevádzkoví zamestnanci Anna Minaříková

Andrea Jószová

Žofia Matuchová

Blažena Rihová

Pracovníci ŠJ Janette Kovácsová (vedúca ŠJ)

Margita Šinkovičová (hlavná kuchárka)

Janette Balogová

Katarína Weismanová