Rodičovské združenie – 12.9. o 16:00

By | 9. septembra 2019

Vážení rodičia,

pozývame, ktoré sa bude konať 12. septembra 2019 (štvrtok) o 16,00 hod.
v priestoroch materskej školy.

Tešíme sa na Vašu účasť. Stačí účasť jedného rodiča 😊
Prosíme, aby ste sa zúčastnili bez Vašich detí.

Podpora nášho porjektu „Hravé športovanie“.

By | 11. júna 2019

Milí rodičia, do verejného hlasovania Bratislavského
samosprávneho kraja postúpil náš ďalší projekt

Tento krát môžeme získať 3.500,- € na revitalizáciu prednej
časti areálu školského dvora.
Prosím podporte nás hlasom. Minulý rok sme boli úspešní, veríme,
že to zopakujeme aj tento rok 🙂

Hlasovať je možné na adrese https://rozhodni-bsk.sk/bratislava-5-2019/

Ďakujeme. Vaše deti a kolektív MŠ

Každý môže hlasovať iba raz (t.j. jeden hlasujúci = hlas za jeden projekt). Hlasujúci poskytuje svoju emailovú
adresu výhradne pre účely spracovania výsledkov hlasovania. Po vyhlásení výsledkov budú všetky emailové adresy
hlasujúcich odstránené z databázy BSK.

Stretnutie RZ ohľadne letných prázdnin 2019

By | 12. marca 2019

Vážení rodičia,

pozývame Vás na stretnutie Rodičovského združenia ohľadom zmien organizácie prevádzky materskej školy počas letných prázdnin 2019, ktoré sa bude konať

13. marca 2019 (streda) o 16,00 hod.

v priestoroch materskej školy.

Vaša účasť na stretnutí je veľmi dôležitá!