Category Archives: Oznamy a novinky

2% z Vašich daní nám môžu pomôcť aj tento rok

By | 6. februára 2018

Milý ocko, mamička, dedko, babička, ujo, teta, skrátka všetci dospeláci!!!!!!!!! Aj tento rok rozhodujete o tom, komu poukážete 2% z vašich daní. Minulý rok sa vyzbieralo pre našu škôlku skoro 5000,- Eur. Vďaka tomu teraz oddychujeme na úplne nových ležadlách. Veľmi túžime, aby sme sa na školskom dvore mohli hrať s novými hračkami, preliezať nové preliezačky, hrať sa… Read More »

Organizácia školského roka 2017/2018

By | 19. januára 2018

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) a končí 29. júna 2018 (piatok).

prázdniny posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin termín prázdnin začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október 2017 –

31. október 2017

2. november 2017
(štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 –

5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné
Bratislavský kraj
2. marec 2018 (piatok) 5. marec 2018 –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec 2018 –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl 2018 –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Prevádzku materskej školy v čase školských prázdnin môže riaditeľ obmedziť alebo zrušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a so súhlasom zriaďovateľa.

Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

By | 18. decembra 2017

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL NASLEDOVNÁ: 27.12.2017 – 29.12.2017 – MŠ Lachova 02.01.2018 – 05.01.2018 – MŠ Turnianska UPOZORNENIE: V prípade, že do náhradných materských škôl príde menej ako 10 detí, bude prerušená prevádzka aj v týchto materských školách.

Ponuka práce

By | 9. júna 2017

Na pracovné zaradenie nepedagogického zamestnanca prijmeme od 01.09.2017 pracovníčku: 4 hod. úväzok na výkon pomocnej kuchárky v ŠJ 4 hod. úväzok na výkon práce upratovačky v MŠ Práce môže vykonávať 1 zamestnanec kumulovane 8 hodín. Informujte sa na Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka odd. PaM p. Totevová, alebo p. Svobodová. T: 02/682058 kde záujemca dostane podrobné… Read More »