Category Archives: Oznamy a novinky

Venujte nám 2%

By | 27. februára 2020

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia MŠ Lachova, máte jedinečnú príležitosť, darovať 2% (resp. 3%) z Vašich daní Vašim deťom tým, že ich venujete škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú. Prostriedky, ktoré takto Rodičovské združenie pri MŠ Lachova získa nám pomôžu spoluvytvárať bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom Vaše deti trávia podstatnú časť dňa a podporiť… Read More »

Prevádzka materských škôl počas vianočných prázdnin

By | 12. decembra 2019

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL NASLEDOVNÁ: 02.01.2020 – 07.01.2020 – MŠ Vyšehradska 17 Prevádzka MŠ Lachova 31 po vianočných prázdninách začína 08.01.2020. UPOZORNENIE V prípade, že do náhradnej materskej školy Vyšehradska 17 príde menej ako 10 detí, bude prerušená prevádzka aj v tejto materskej škole.