Category Archives: Dokumenty a tlačivá

Harmonogram denných aktivít

By | 19. januára 2018

V našej škôlke sa riadime nasledovným harmonogramom dennách aktivít: I., II. a III. trieda (mladšie veková skupina detí) 6,00 hry a činnosti podľa výberu detí zdravotné cvičenie 8,30 – 8,45 činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata – stolovanie dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity pobyt vonku 11,20 – 11,45 činnosti zabezpečujúce životosprávu  – Obed – stolovanie odpočinok 14,45… Read More »

Poplatky za MŠ

By | 19. januára 2018

Poplatok za materskú školu sa platí najneskôr do 10-teho dňa  v príslušnom mesiaci na účet:

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

Hodnoverný doklad o platbe (ústrižok, výpis z banky) si odkladajte pre prípad reklamácie.

Aj v prípade dlhodobej neprítomnosti dieťaťa je potrebné poplatok uhradiť do 10-teho dňa v mesiaci!

Poplatok sa neuhrádza za dieťa, ktoré malo prerušenú dochádzku najmenej 30 dní po sebe z dôvodu choroby, liečenia, alebo inej dokázateľnej neprítomnosti.