Author Archives: HlavnyNastenkar

Ponuka práce

By | 9. júna 2017

Na pracovné zaradenie nepedagogického zamestnanca prijmeme od 01.09.2017 pracovníčku: 4 hod. úväzok na výkon pomocnej kuchárky v ŠJ 4 hod. úväzok na výkon práce upratovačky v MŠ Práce môže vykonávať 1 zamestnanec kumulovane 8 hodín. Informujte sa na Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka odd. PaM p. Totevová, alebo p. Svobodová. T: 02/682058 kde záujemca dostane podrobné… Read More »

Prijímanie detí do MŠ pre školský rok 2017/18

By | 17. februára 2017

Pre školský rok 2017/18 zverejnil zriaďovateľ našej MŠ (MČ Bratislava-Petržalka) oznam o mieste a termíne prijímania detí. Podrobnosti si môžete prečítať v priloženom dokumente. Taktiež si môžete stiahnuť aj žiadosť o prijatie. V súlade s ostatnými náležitosťami riaditeľ MŠ určil aj Ostatné podmienky prijímania detí. Prílohy: Oznam MČ Žiadosť o prijatie Ostatné podmienky prijímania detí… Read More »

Spustili sme novú stránku

By | 13. februára 2017

Naša nová webstránka bola po dlhej dobe sprevádzkovaná. Zatiaľ tu nájdete oznamy zo života našej škôlky, základné informácie a tiež všetky úradné dokumenty a oznamy. Veríme že vám stránka bude prinášať všetky potrebné informácie.

Oznam o príjmaní detí pre rok 2016

By | 13. februára 2016

K zápisu detí do MŠ pre školský rok 2016 zverejňujeme podrobné informácie. V prílohe sa nachádza Oznam o príjmaní žiakov zverejnený zriaďovateľom – MČ Bratilsava-Petržalka, dokument so žiadosťou o prijatie a oznam o zápise žiakov. Oznam o zápise Žiadosť o prijatie