Venujte nám 2%

By | 27. februára 2020

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia MŠ Lachova,

máte jedinečnú príležitosť, darovať 2% (resp. 3%) z Vašich daní Vašim deťom tým, že ich venujete škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú.

Prostriedky, ktoré takto Rodičovské združenie pri MŠ Lachova získa nám pomôžu spoluvytvárať bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom Vaše deti trávia podstatnú časť dňa a podporiť tak ich všestranný rozvoj.

NOVINKA!

RZ pri MŠ Lachova je po registrácii do Zoznamu prijímateľov 2% od tohto roku priamym príjemcom prostriedkov. Predvyplnené tlačivá s údajmi RZ si môžte vyzdvihnúť priamo u triednych učiteliek, alebo stiahnuť nižšie.

V tlačive vyhlásenia prosíme skontrolujte, či sa správne zobrazí a vytlačí písmeno „Č“ v uvedení právnej formy a v názve príjmateľa (polia 16 a 17), niektoré programy s ním môžu mať problém.