Monthly Archives: február 2020

Venujte nám 2%

By | 27. februára 2020

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia MŠ Lachova, máte jedinečnú príležitosť, darovať 2% (resp. 3%) z Vašich daní Vašim deťom tým, že ich venujete škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú. Prostriedky, ktoré takto Rodičovské združenie pri MŠ Lachova získa nám pomôžu spoluvytvárať bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom Vaše deti trávia podstatnú časť dňa a podporiť… Read More »