Podpora nášho porjektu „Hravé športovanie“.

By | 11. júna 2019

Milí rodičia, do verejného hlasovania Bratislavského
samosprávneho kraja postúpil náš ďalší projekt

Tento krát môžeme získať 3.500,- € na revitalizáciu prednej
časti areálu školského dvora.
Prosím podporte nás hlasom. Minulý rok sme boli úspešní, veríme,
že to zopakujeme aj tento rok 🙂

Hlasovať je možné na adrese https://rozhodni-bsk.sk/bratislava-5-2019/

Ďakujeme. Vaše deti a kolektív MŠ

Každý môže hlasovať iba raz (t.j. jeden hlasujúci = hlas za jeden projekt). Hlasujúci poskytuje svoju emailovú
adresu výhradne pre účely spracovania výsledkov hlasovania. Po vyhlásení výsledkov budú všetky emailové adresy
hlasujúcich odstránené z databázy BSK.