Stretnutie RZ ohľadne letných prázdnin 2019

By | 12. marca 2019

Vážení rodičia,

pozývame Vás na stretnutie Rodičovského združenia ohľadom zmien organizácie prevádzky materskej školy počas letných prázdnin 2019, ktoré sa bude konať

13. marca 2019 (streda) o 16,00 hod.

v priestoroch materskej školy.

Vaša účasť na stretnutí je veľmi dôležitá!