Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

By | 18. decembra 2017

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL NASLEDOVNÁ:
27.12.2017 – 29.12.2017 – MŠ Lachova
02.01.2018 – 05.01.2018 – MŠ Turnianska
UPOZORNENIE:
V prípade, že do náhradných materských škôl
príde menej ako 10 detí, bude prerušená
prevádzka aj v týchto materských školách.