Ponuka práce

By | 9. júna 2017

Na pracovné zaradenie nepedagogického zamestnanca prijmeme od 01.09.2017 pracovníčku:
4 hod. úväzok na výkon pomocnej kuchárky v ŠJ
4 hod. úväzok na výkon práce upratovačky v MŠ
Práce môže vykonávať 1 zamestnanec kumulovane 8 hodín.

Informujte sa na Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka odd. PaM p. Totevová, alebo p. Svobodová.

T: 02/682058 kde záujemca dostane podrobné informácie aj o platovom zaradení.