Monthly Archives: jún 2017

Ponuka práce

By | 9. júna 2017

Na pracovné zaradenie nepedagogického zamestnanca prijmeme od 01.09.2017 pracovníčku: 4 hod. úväzok na výkon pomocnej kuchárky v ŠJ 4 hod. úväzok na výkon práce upratovačky v MŠ Práce môže vykonávať 1 zamestnanec kumulovane 8 hodín. Informujte sa na Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka odd. PaM p. Totevová, alebo p. Svobodová. T: 02/682058 kde záujemca dostane podrobné… Read More »