Prijímanie detí do MŠ pre školský rok 2017/18

By | 17. februára 2017

Pre školský rok 2017/18 zverejnil zriaďovateľ našej MŠ (MČ Bratislava-Petržalka) oznam o mieste a termíne prijímania detí.

Podrobnosti si môžete prečítať v priloženom dokumente. Taktiež si môžete stiahnuť aj žiadosť o prijatie.

V súlade s ostatnými náležitosťami riaditeľ MŠ určil aj Ostatné podmienky prijímania detí.

Prílohy:

Oznam MČ

Žiadosť o prijatie

Ostatné podmienky prijímania detí