Oznam o príjmaní detí pre rok 2016

By | 13. februára 2016

K zápisu detí do MŠ pre školský rok 2016 zverejňujeme podrobné informácie.

V prílohe sa nachádza Oznam o príjmaní žiakov zverejnený zriaďovateľom – MČ Bratilsava-Petržalka, dokument so žiadosťou o prijatie a oznam o zápise žiakov.

Oznam o zápise

Žiadosť o prijatie

Oznam o príjmaní do MŠ