2% z Vašich daní

Aj tento rok rozhodujete o tom, komu poukážete 2% z vašich daní. Minulý rok sa vyzbieralo pre našu škôlku z daní za rok 2016 skoro 5000,- Eur. Vďaka tomu teraz deti  oddychujú na úplne nových ležadlách.

S ďalších získaných prostriedkov plánujeme rozšírenie hracích prvkov na školskom dvore (drevenné a iné preliezačky, iné exteriérové hracie prvky) a tiež rekonštrukciu šatní 2. triedy. Všetko ale závisí od obejmu získaných prostriedkov.

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% z daní si možete stiahnuť tu (Vyhlásenie a Potvrdenie).

Stačí ak vypíšete tlačivo, dáte ho potvrdiť vo vašej práci a prinesiete späť do škôlky. Pani učiteľky ho odnesú na Daňový úrad. Ak si tlačivo chcete odniesť sami, prineste prosím kópiu (osobné údaje je možné kľudne začierniť, stačí meno, priezvisko a odvedená suma)

Ďakujeme a už teraz sa tešíme!