Venujte nám 2%

By | 27. februára 2020

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia MŠ Lachova,

máte jedinečnú príležitosť, darovať 2% (resp. 3%) z Vašich daní Vašim deťom tým, že ich venujete škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú.

Prostriedky, ktoré takto Rodičovské združenie pri MŠ Lachova získa nám pomôžu spoluvytvárať bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom Vaše deti trávia podstatnú časť dňa a podporiť tak ich všestranný rozvoj.

NOVINKA!

RZ pri MŠ Lachova je po registrácii do Zoznamu prijímateľov 2% od tohto roku priamym príjemcom prostriedkov. Predvyplnené tlačivá s údajmi RZ si môžte vyzdvihnúť priamo u triednych učiteliek, alebo stiahnuť nižšie.

V tlačive vyhlásenia prosíme skontrolujte, či sa správne zobrazí a vytlačí písmeno „Č“ v uvedení právnej formy a v názve príjmateľa (polia 16 a 17), niektoré programy s ním môžu mať problém.

Prijímanie detí do MŠ pre školský rok 2020-21

By | 14. februára 2020

V prílohe sú k dispozícii oznam zriaďovateľa (mestskej časti) ohľadne prijímania detí do MŠ a tiež podmienky prijímania detí do našej MŠ.

Pokiaľ by ste potrebovali prihlášku, je k dispozíii v časti „dokumenty a tlačivá“ alebo si môžete aktuálnu verziu stiahnuť aj tu

Prevádzka materských škôl počas vianočných prázdnin

By | 12. decembra 2019

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL NASLEDOVNÁ:

02.01.2020 – 07.01.2020 – MŠ Vyšehradska 17
Prevádzka MŠ Lachova 31 po vianočných prázdninách začína 08.01.2020.

UPOZORNENIE

V prípade, že do náhradnej materskej školy Vyšehradska 17 príde menej ako 10 detí, bude prerušená prevádzka aj v tejto materskej škole.